CAP A LA PLENITUT I LA INTEGRACIÓ PERSONAL


MARIBEL RUBIO - TERAPÈUTA PSICO CORPORAL-


TERÀPIA DPC -Desbloqueig Psico Corporal-


Mètode integrador i terapèutic que sintetitza de forma pràctica diverses tècniques:

CORPORALS
massatge profund
estiraments i posturació
respiració conscient
cadenes musculars...

PSICOLÒGIQUES
consciència corporal
acceptació i expressió
contenció afectiva
alliberació emocional...

ENERGÈTIQUES
massatge energètic
neteja etèrica
harmonització...

Un bloqueig és cualsevol conflicte intern o malaltia
que ens demana atenció i solució.
Amb l'ajuda del DPC iniciem un procés de presa de
consciència i mirada endins, recuperant l'equilibri i la
plenitud en tots els àmbits de la vida:

FÍSIC - EMOCIONAL - MENTAL I ENERGÈTIC

Sessions de 1'15h 
C/ Enric Prat de la Riba, 25
La Fanga -GELIDA-
Hores convingudes: 618542858 - 937790682

Comentarios