DPC -Desbloqueig Psico-Corporal-

Mètode integrador i terapèutic que sintetitza de forma pràctica diverses tècniques:

CORPORALS
massatge profund
estiraments i posturació
respiració conscient
cadenes musculars...

ENERGÈTIQUES
massatge energètic
neteja etèrica
harmonització...

PSICOLÒGIQUES
consciència corporal
acceptació i expressió
contenció afectiva
alliberació emocional...

Un bloqueig és cualsevol conflicte intern o malaltia
que ens demana atenció i solució.
Amb l'ajuda del DPC iniciem un procés de presa de
consciència i mirada endins, recuperant l'equilibri i la
plenitud en tots els àmbits de la vida:

FÍSIC - EMOCIONAL - MENTAL I ESPIRITUAL

Sessions de 1'30h.
Hores convingudes: 618542858

Comentarios